Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Χ. Σαμαράς Α.Ε
  • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις

Χρήσεις

Σε αυτήν την ιστοσελίδα η εταιρεία μας δημοσιεύει τους ισολογισμούς της. Διαλέξτε από την παρακάτω λίστα το έτος που ενδιαφέρεστε για να το κατεβάσετε σε μορφή pdf.