Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Χ. Σαμαράς Α.Ε
  • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις

Πρόσκληση Των Μετόχων

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία Χ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. Ξεν/κες κ. Του/κές Επιχ/σεις. ΑΦΜ 094176435 Αριθμ. ΓΕΜΗ 135088520000.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας Καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Ετήσια Γενική Συνέλευση στα εν Κω ευρισκόμενα Γραφεία της Εταιρίας στο Μαρμάρι - Πυλίου την ημέρα Κυριακή 18/10/2020 και ώρα 18.00 με θέμα Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.