Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Χ. Σαμαράς Α.Ε
  • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις

Πρόσκληση Των Μετόχων

Πρόσκληση Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 094176435 Αριθμ. ΓΕΜΗ 135088520000.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας Καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα εν Κω ευρισκόμενα Γραφεία της Εταιρίας στο Μαρμάρι - Πυλίου την 25/07/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 με θέμα Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.